پسته رفسنجان،قیمت پسته،بهترین پسته

فروش جزئی

صفحه 1 از 1

نوع محصول:

اُنس:

وزن (گرم):

قیمت(تومان):

کد محصول:

فندقی اعلا،3کیلویی

آجیلی

3000

452000

RF-3KG

فندقی اعلا،5کیلویی

آجیلی

5000

747000

RF-5KG

احمدآقایی،3کیلویی

آجیلی

3000

490000

RAH-3KG

احمدآقایی،5کیلویی

آجیلی

5000

815000

RAH-5KGکلیه حقوق برای فروشگاه اینترنتی پسته 24 محفوظ می باشد 1390 - 1398

پسته، پسته رفسنجان، قیمت پسته، انواع پسته

www.Pesteh24.ir