پسته رفسنجان،قیمت پسته،بهترین پسته

پسته دهن بست

صفحه 1 از 1

نوع محصول:

اُنس:

درصد مغز:

قیمت(هر کیلوگرم):

تاریخ قیمت گذاری:

کد محصول:

توضیحات:

دهن بست فندقی

38-40

49-50

138200 تومان

پنجشنبه ، 1398/4/6

K-F39

پسته با کیفیت عالیکلیه حقوق برای فروشگاه اینترنتی پسته 24 محفوظ می باشد 1390 - 1398

پسته، پسته رفسنجان، قیمت پسته، انواع پسته

www.Pesteh24.ir