پسته رفسنجان،قیمت پسته،بهترین پسته

مغز پسته

صفحه 1 از 1

نوع محصول:

قیمت(هر کیلوگرم):

تاریخ قیمت گذاری:

کد محصول:

توضیحات:

مغز فندقی

189900 تومان

یکشنبه ، 1397/8/27

K-FD1

مغز مخصوص شیرینی

140800 تومان

یکشنبه ، 1397/8/27

K-SWکلیه حقوق برای فروشگاه اینترنتی پسته 24 محفوظ می باشد 1390 - 1397

www.Pesteh24.ir