پسته رفسنجان،قیمت پسته،بهترین پسته

مغز پسته

صفحه 1 از 1

نوع محصول:

قیمت(هر کیلوگرم):

تاریخ قیمت گذاری:

کد محصول:

توضیحات:

مغز فندقی

224700 تومان

پنجشنبه ، 1398/4/6

K-FD1

مغز مخصوص شیرینی

157500 تومان

پنجشنبه ، 1398/4/6

K-SWکلیه حقوق برای فروشگاه اینترنتی پسته 24 محفوظ می باشد 1390 - 1398

پسته، پسته رفسنجان، قیمت پسته، انواع پسته

www.Pesteh24.ir