پسته رفسنجان،قیمت پسته،بهترین پسته

شماره کارت بانک مــلـت

۲۲۸۰ - ۶۵۱۲ - ۳۳۷۳ - ۶۱۰۴

(بنام : امین صفری)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شماره حساب بانک مــلــت ۷۲۵۳۳۸۲۶۵

شبا: IR۲۵-۰۱۲۰-۰۲۰۰-۰۰۰۰-۰۷۲۵-۳۳۸۲-۶۵

(بنام : امین صفری)

* اگر پرداخت از طریق حواله بانکی یا کارت به کارت انجام شده باشد، تصویر فیش و یا قبض را از طریق منوی ارسال ایمیل برای پسته ۲۴ ارسال نمایید.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

پرداخت از طریق درگاه پرداخت آنلاین پسته ۲۴

ورود به درگاه پرداخت

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

کلیه حقوق برای فروشگاه اینترنتی پسته ۲۴ رفسنجان محفوظ می باشد 1390 - 1403

www.Pesteh24.ir